De bijwerkingen van het Detox Dieet

June 16, 2021 3460

In onze schier oneindige drang naar een gezond en lang leven laten we ons heel wat middeltjes aanpraten die goed voor ons zouden zijn. Het Detox Dieet is daar een goed voorbeeld van. Bedrijven ontwikkelen producten die ons in staat zouden moeten stellen ons lichaam te zuiveren. Ze worden verkocht als een soort wondermiddel om te ontgiften, maar over de negatieve effecten hiervan wordt zelden gesproken. De ontwikkelaars proberen vooral in te spelen op angstgevoelens en angst is een slechte raadgever. Want hoe vergiftigd zijn we eigenlijk in werkelijkheid en in hoeverre is het nodig om producten te gebruiken die dat tegengaan?

Ontgiften kun je zelf

Ons lichaam is een ingenieuze machine die heel goed in staat is om zichzelf te herstellen. Natuurlijk moet je daarbij je eigen lichaam niet te veel gaan tegenwerken, want je organen moeten wel de kans krijgen om hun werk goed te kunnen doen. De lever speelt daarbij een cruciale rol. Dit orgaan haalt alle giftige stoffen uit ons bloed en zorgt ervoor dat ze afgevoerd worden. Zo is de lever bijvoorbeeld het orgaan dat alcohol afbreekt. Ook de cafeïne uit koffie of frisdrank wordt door de lever afgebroken, evenals de nicotine uit tabakswaren. Bij iemand die dagelijks rookt, koffie drinkt en alcoholhoudende dranken nuttigt, heeft de lever het dus tamelijk zwaar. Beter is het om al deze stoffen niet binnen te krijgen, zodat de lever niet voortdurend in actie hoeft te komen.

De nadelen van een Detox Dieet

Aan het volgen van een Detox Dieet kleven nadelen. Het mag dan zorgen voor gewichtsverlies, dat effect is echter van tijdelijke aard. Het voornaamste gewichtsverlies ten gevolge van een Detox Dieet wordt namelijk veroorzaakt door een vochtafname in het lichaam. Deze zogenoemde waterkilo’s zullen vrij snel weer terug zijn op het moment dat je de tijdelijke fase van ontgiften beëindigt en weer overstapt op het reguliere voedingspatroon. Een ander nadeel is dat het Detox Dieet voor veel mensen lastig vol te houden is. Ze zijn gewend om elke dag meerdere maaltijden te verorberen en hebben er moeite mee om opeens over te moeten schakelen naar vasten en tijdelijk uitsluitend vloeibaar voedsel in te nemen.

Bijwerkingen

Het volgen van een Detox Dieet kent bovendien een aantal serieuze bijwerkingen. Op de eerste plaats bestaat het risico dat je gedurende enige tijd nauwelijks voedingsstoffen binnenkrijgt. Dat houdt in dat het lichaam onvoldoende energie beschikbaar heeft en vervolgens vet en spierweefsel gaat afbreken om de energiereserve op die manier aan te vullen. Dat is echter niet goed, want daardoor verlies je aan kracht, met als gevolg een lusteloos gevoel. Daar kom nog bij dat het immuunsysteem verzwakt, omdat dit niet de hoogste prioriteit heeft. Dat maakt je echter wel meer vatbaar voor ziekten. Hier ligt overigens ook de voornaamste reden voor het feit dat mensen met een ongezond eetpatroon doorgaans een slechtere weerstand hebben. Andere veel genoemde bijwerkingen zijn misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en diarree. Ook een aandoening als netelroos wordt soms als bijwerking gerapporteerd.