Medicatie tegen migraine – dit moet je weten

June 16, 2021 23688

Wanneer je de pech hebt regelmatig een migraineaanval te moeten doormaken, heeft dat een behoorlijke impact op je dagelijkse leven. Het hangt er uiteraard wel van af in welke frequentie de aanvallen elkaar opvolgen. Dagelijks worden heel wat mensen ermee geconfronteerd. Normaal functioneren is voor hen op dat moment vrijwel niet meer mogelijk. Opvallend: vrouwen hebben er veel vaker last van dan mannen. Bij sommige vrouwen komt migraine vooral voor tijdens de menstruatie, anderen hebben het nog veel vaker dan dat. Een migraineaanval kan na enkele uren weer voorbij zijn, maar kan ook enkele dagen aanhouden.

De oorzaak van migraine

De precieze oorzaak van migraine is vooralsnog niet duidelijk. Hoewel er al veel onderzoek naar is gedaan, komen de wetenschappers nog niet concreet tot duidelijke conclusies. Wel is inmiddels bekend dat het een ziekte is die zich afspeelt in onze hersenen. Bij iemand die last heeft van migraine, is de hersenstam tijdelijk ontregeld. Hoe dat precies kan gebeuren, is onbekend. Een migrainepatiënt lijkt overgevoelig te zijn voor bepaalde prikkels, maar niet bij elke patiënt betreft het dezelfde prikkels. De koppeling met de menstruatie bij vrouwen lijkt te worden veroorzaakt door de hormoonschommelingen in het lichaam rond die periode in de maand.

Symptomen

Een hevige, vaak bonkende hoofdpijn is het bekendste kenmerk van migraine. Vaak wordt deze hoofdpijn slechts aan één zijde van het hoofd ervaren, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Daarnaast kan de patiënt ook last hebben van misselijkheid en/of braken. Ook rapporteren migrainepatiënten veelal een overgevoeligheid voor prikkels uit de omgeving. Dit kunnen zowel lichtprikkels als geluiden of zelfs geuren zijn. Het liefst zondert iemand met migraine zich voor enige tijd geheel af door bijvoorbeeld in bed onder een deken te kruipen en aldus het aantal mogelijke prikkels van buitenaf tot een minimum te reduceren.

Bestrijding

Migraine valt niet te genezen. Wetenschappers proberen wel om goede medicijnen te ontwikkelen die de symptomen van de aandoening zo goed mogelijk bestrijden. Zo kwam in 2018 een nieuw medicijn beschikbaar, dat voor ruwweg veertig procent van de migrainepatiënten effectief is. Toen het door de Europese Commissie werd goedgekeurd, sprak men van een doorbraak op het gebied van de bestrijding van migraine. Toch moet daar wel een voorbehoud worden gemaakt, gezien het feit dat lang niet iedereen er baat bij heeft en de kosten voor het gebruiken van dit medicijn relatief hoog zijn. Per patiënt bedragen die kosten ongeveer zesduizend euro per jaar en het is nog maar de vraag in hoeverre die kosten vergoed worden.

Medicijnen

In het algemeen kan worden gesteld dat drie typen medicijnen de klachten bij migraine kunnen verlichten. Op de eerste plaats is dat paracetamol. Vervolgens ook middelen die als NSAID worden aangeduid, zoals naproxen of ibuprofen. Tenslotte helpt een triptaan, zoals sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan of rizatriptan, om de symptomen terug te dringen. Tip: houd een dagboek bij, waarin je nauwgezet noteert wanneer je last hebt van migraine. Dit kan voor de huisarts zeer waardevolle informatie bevatten.